Do you sit at a desk all day? (Welsh language version leaflets)

Ydych Chi'n eistedd wrth eich desg drwy'r dydd?

A yw'ch 9 i 5 yn golygu nad oes amser ar gyfer ymarfer wedi'i strwythuro...?

Mae’n haws nag a gredech i aros mewn siâp yn y gwaith

Rhowch gynnig ar gynnwys yr ymarferion dilynol wrth eich desg yn eich diwrnod gwaith.

You can print your own copies by using downloading the PDF using the link below.

An English language version is also available.